Svenska Trädföreningen

Skötsel av särskilt skyddsvärda träd

avancerad nivå.

Skötsel av skyddsvärda träd

Kursen Skötsel av särskilt skyddsvärda träd – avancerad nivå

Denna kurs är en del av VETcert-utbildningen om Skötsel av skyddsvärda träd – avancerad nivå. Kursinnehållet omfattar ämnen som:

  • Trädens åldrande
  • Rötter Skötsel av de skyddsvärda träden
  • Marken runt träden
  • Svamp
  • Hålbildning.

Denna kurs kan vara en del i din utbildning för att kunna gå vidare till VETcert certifiering.  Om du har gått VETree tredagarskurs, så behöver man inte gå denna kursen också. Tidigare kunskap som är rekommenderade:- grundläggande trädbiologi och den grundläggande en dagars VETree kurs eller motsvarande.

 

Var har vi varit?

2016 - Stockholm

2018 - Vårdnäs

2019 - Vårdnäs

Kommande arrangemang hittad du i vår kalender!