Svenska Trädföreningen

Grundläggande besiktning

En kurs för dig som vill lära dig mer om grunderna kring trädbesiktning.

Grundläggande besiktning

Målet med kursen är att, genom okulär besiktning och användning av kikare, sonderingsstång och resonanshammare kunna bedöma trädens vitalitets- och säkerhetsstatus eller, avgöra om ingående undersökningar krävs.

Innehåll:

 • Trädens uppbyggnad och fysiologi – kort sammanfattning.
 • Trädincidenter – exempel och statistik.
 • Kontroll av vitalitet utifrån tillväxten och kronans förgreningsstatus (VS)
 • Reaktioner efter mekaniska ingrepp (skador, beskärning) och fysiologiska förändringar (klimat, mark-vattenförhållandena).
 • Kontroll av säkerheten utifrån stånd- och brotthållfastheten.
 • Sammanställningen av kontrolluppgifterna för att bedöma trädets bevarandevärde.
 • Faktorer som påverka bevarandevärdet och åtgärdsförslaget:
 • trafikintensitet vid växtplatsen (säkerhetsrelaterad)
 • trädets ålder (vitalitetsrelaterad)
 • naturvårds- och kulturmiljövärden.
 • Åtgärdsförslag. Protokollföring och uppföljning av okulärkontroller.
 • Ansvarsfrågor.
 • Praktiska övningar i grupper á 2 personer i park- och gatumiljöer med relevanta trädobjekt.

Förkunskaper: kännedom av de vanligast förekommande trädsorter i svenska trafikmiljöer. Grunderna i växtfysiologi och trädbiologi, bl a om fotosyntes och trädens reaktioner vid ingrepp.

Cirka halva kurstiden används för praktiska övningar vid träden.

Var har vi varit?

2015 - Varberg

2017 - Skövde

2018 vår - Skövde

2018 höst - Skövde

2019 - Skövde

Kommande arrangemang hittad du i vår kalender!