Svenska Trädföreningen

ETW - European Tree Worker

Certiferingen för klättrande arborister.

ETW – European Tree Worker

Den vanligaste certiferingen för klättrande arborister i Sverige är ETW – European Tree Worker som drivs av EAC – European Arboricultural Council. För att kunna bli ETW-certiferad krävs att personen arbetar  som arborist i minst ett år och sedan testas utifrån både teoretiska och praktiska prov.

 

Generella regler
I denna PDF finner du generella regler för certifiering och omcertifiering av European Tree Worker.

Omcertifiering
Intygsblankett/mall för att bevisa praktiskt arbete finns här i PDF.

Mall för att intyga utbildning/fortbildning för omcertifiering/uppdatering finns här i PDF.

Här finns länk till formulär för omcertifiering/uppdatering av ETW.

Nya regler avseende omcertifiering
Från och med 2017 bör du som tänker omcertifierade dig spara skriftlig dokumentation på all relevant utbildning du genomgår.

Från första januari 2020 krävs nämligen att man kan styrka 30 timmars utbildning under föregående 3 år för att kunna omcertifiera sig. Exempel på skriftlig dokumentation som är giltig: kursintyg, diplom och deltagarbevis. Det ska framgå vilka teman/ämnen som berörts samt antalet lektionstimmar.

Frågor om ETW skickas till etw@tradforeningen.org