Svenska Trädföreningen

VETcert

VETcert

Trots att det finns en stor mycket kunskap kring skötseln av skyddsvärda träd inom trädvårds- och skogsbrukssektorn finns det för närvarande inget sätt att skilja mellan de entreprenörer med grundläggande och mycket stor kunskap kring skötsel av skyddsvärda träd. Detta gör att det i dagsläget är svårt att göra upphandlingar professionella utförare skiljs från de med mindre kunskap.

Registrera dig till VETcert slutevent!

Tack vare projektet VETCert håller detta däremot på att förändras.

VETCert vars syfte är att utveckla ett nytt Europeiskt certifieringssystem för skötseln av skyddsvärda träd.

Projektets mål är att:

  • Värdera färdigheter och kunskaper inom skötsel av skyddsvärda träd,
  • Definiera minimikrav på färdigheter och kunskaper på två operativa nivåer; praktiserande och konsulterande trädvårdsspecialister,
  • Öka möjligheterna för trädvårdsspecialister över hela Europa,
  • Höja standarden inom skötsel av skyddsvärda träd över hela Europa.

VETcert, har pågått sedan 2016 och finansieras av Erasmus+. Projektet beräknas vara färdigt i slutet av 2019 och kommer då avslutas med ett slutseminarium som hålls i Norrköping 27-28 augusti 2019.

Svenska Trädföreningen är en av 10 deltagande organisationer från 7 olika länder som arbetar med projektet. Övriga organisationer är Sveriges Arboristförbund och PRO Natura från Sverige, Ancient Tree Forum och The Arboricultural Association från England, Inverde från Belgien, Conseil Départemental des Côtes d’Armor från Frankrike, Asociacion de Espanola de Arboricultura från Spanien, Safe Trees från Tjeckien samt European Arboricultural Council.

Projektet har tagit fram flera filmer som går att se via: https://vimeo.com/channels/vetcert  Om ni vill ha engelsk undertext till filmerna finns dessa att ladda ner längst ner på sidan. Det finns även gamla filer från VETree-projektet och dessa går att se via: https://vimeo.com/user35322819/channels/moderated

 

För ytterligare information kontakta arne.mattsson@tradforeningen.org

Mer information hittar ni på följande länk:

https://www.vetcert.eu