Svenska Trädföreningen

Upphandling av arborister

anlita rätt person vid arbete med trädvårdsåtgärder.

Upphandling av arborister

Det är viktigt att du som beställare anlitar rätt person vid arbete med trädvårdsåtgärder så att uppdraget utförs på ett professionellt sätt.

Samtidigt är det svårt att förstå sig på alla utbildningar och certifieringar som finns och veta vilka av dessa som visar om personen har rätt kunskaper för att utföra jobbet. Målet med denna skrift är att du som beställare ska veta vilka olika typer av arborister som kan anlitas vid olika typer av arbeten.