Svenska Trädföreningen

Tree City of the World

Tree City of the World

Tree City of the World är ett initiativ av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och den amerikanska Arbor Day Foundation. Tree Cities USA har funnits sedan 1976, men den nya Tree City of the World har endast funnits sedan 2020. Målsättningen för de två initiativen är däremot detsamma, nämligen att öka kunskapen om träd i städer och möjliggöra god förvaltning av dessa.

Så, varför ska du ansöka om att just din stad ska bli en Tree City of the World? Att bli utsedd till Tree City of the World är ett mycket bra sätt att få ökat fokus på stadens träd och de stora insatser som alla som arbetar med förvaltning för. Det skapar såklart även vissa krav då du som förvaltare nu måste ha lite mer koll på hur träden förvaltas, vilket kan vara ett bra incitament att faktiskt hålla den där inventeringen uppdaterad, men den viktigaste anledningen är såklart att alla gillar att få utmärkelser, speciellt politiker!

Nedan kommer jag beskriva de fem olika mål som måste uppfyllas för att din stad ska kunna utses till Tree City of the World. Jag har även försökt beskriva hur du kan hitta den information du behöver.

Att fylla i ansökan till Tree City of the World tar självklart lite tid och det krävs även att du skickar in en ny/reviderad ansökan varje år, men om vi ser på erfarenheterna från Malmö är det helt klart värt denna investering. Utmärkelsen har uppmärksammats lokalt genom exempelvis politiska uttalanden och lokala tidningar, men även nationellt där nationella media fångat upp denna fina utmärkelse. De inlägg som gjorts i sociala media har även dessa fått stor uppmärksamhet och den absoluta merparten av kommentarerna har varit mycket positiva.

1.      Ansvar för stadens trädbestånd

För att kunna förvalta trädbeståndet på ett systematiskt sätt, och därmed också nå de uppsatta målen, krävs att det finns ansvariga för stadens trädbestånd. I ansökan kan ni välja mellan:

  • En Trädansvarig,
  • en avdelning/förvaltning, eller
  • en grupp bestående av förvaltare och allmänheten (Tree Board).

För de flesta städer rör detta sig om en gatu- och parkförvaltning eller liknande, men i vissa fall kan det ju röra sig om en stadsträdgårdsmästare.

2.      Policy

Alla trädförvaltare bör ha regler, policy eller styrdokument som styr hur träd ska planteras, förvaltas och tas ner. Många gånger går det att hitta dessa regler och policys i tekniska handböcker, ansökningar som privatpersoner måste fylla i för att få fälla träd eller andra liknande handlingar. I ansökan behöver ni bara länka direkt till dessa handlingar, så förhoppningsvis har ni redan dessa på er hemsida.

3.      Inventering

Malmö stad har en av världens bästa trädinventeringar som inkluderar samtliga gatuträd och nästan alla parkträd. Det kan därför kännas övermäktigt att behöva inventera samtliga träd för att kunna skicka in en ansökan, men riktigt så svårt är det inte. Eftersom Tree City of the World ska vara öppen för så många som möjligt har de tre olika sätt som trädinventeringsdata kan rapporteras in på:

  • Komplett inventering av gatuträd,
  • komplett inventering av parkträd,
  • provytor och
  • trädkronstäckningsmätning.

Om ni inte har någon inventering, och snabbt vill kunna få fram data för att skicka in en ansökan, skulle jag rekommendera er att använda i-Tree Canopy som är ett gratisprogram för att mäta trädkronstäckning (en utförlig beskrivning över hur programmet fungerar finns i Svenska Trädföreningens Trädblad nummer 2019-1 https://www.tradforeningen.org/publikationer/tradbladet/) men programmet ger er även en uppskattning av antalet träd.

4.      Budget

All förvaltning kräver resurser och det är därför viktigt att det finns en budget för att plantera och sköta stadens träd. I ansökan ska du därför ange budgeten för plantering, skötsel och fällning av träd. Men var lugn, om du inte har exakta siffror går det fint med en kvalificerad uppskattning!

Utöver detta behöver du också ange hur många träd som, under det senaste året:

  • Planterats,
  • sköts
  • fällts

Samt hur mycket tid som lagts på detta. Igen, det måste inte vara exakta siffror men du ska såklart kunna försvara hur du kommit fram till värdena om någon skulle fråga!

5.      Firande!

Till sist kommer vi till någon av det roligaste, men som vi tyvärr är rätt dåliga på i Sverige, nämligen att fira (!). Genom att uppmärksamma träden och trädens värde går det att få betydligt större förståelse för varför det är viktigt att plantera och förvalta stadens trädbestånd.

Det finns inga direkta regler för hur firandet ska se ut, så var kreativa! I Malmö har de exempelvis hängt upp skyltar som visar på trädens betydelse, anordnat en utställning i Folkets park och organiserat trädvandringar. I ansökan ska du ange när firandet/aktiviteten ägde rum, gärna med ett program, uppskattat antal deltagare och foton.

Mer information

All information om ansökningsprocessen finns på Tree City of the Worlds hemsida:  https://treecitiesoftheworld.org/

Beskrivning över hela ansökningsprocessen: https://www.youtube.com/watch?v=1SjQv3hvVAo

Checklista för ansökan: https://treecitiesoftheworld.org/documents/application-checklist.pdf