Svenska Trädföreningen

Trädvårdshandbok

Beskärning och trädvårdsåtgäreder på etablerade träd i urbana träd i Sverige

Trädvårdshandbok

Svenska Trädföreningen har varit med och finansierat Trädvårdshandbok - Beskärning och trädvårdsåtgäreder på etablerade träd i urbana träd i Sverige, utgiven 2024.

Författare: Dani Mladoniczky, Johan Östberg och Elin Rowicki

Denna handbok är en revidering av den tidigare handboken Trädvårdshandbok 2017 – beskärning och trädvårdsåtgärder på etablerade träd i urban miljö i Sverige med målet att skapa en uppdaterad bästa förvaltningspraxis för trädbeskärning. I denna handbok går vi igenom de svenska standarderna kring beskärning och terminologi för att redovisa hur dessa på bästa sätt kan användas vid beställning och utförande av olika beskärningsåtgärder. Målet med handboken är att beskriva de åtgärder som förekommer i Svensk Standard SS 990000: 2020 Trädvård – Termer och definitioner och Svensk Standard SS 990001:2020 Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd (publicerad i två delar där del ett riktar sig till beställare och del två till utförare), samt de beskärningsåtgärder som det ofta finns missförstånd eller osäkerhet kring.

Gratis att ladda ner här!