Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Standard för skyddande av träd

Standard för skyddande av träd 2.0

Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0

Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0 

Den svenska standarden för skydd av träd vid byggnation togs fram av Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och donerades av författarna till Svenska Trädföreningen 2018.

Gratis att ladda ner!

Standarden är gratis att ladda ner, men vi ber dig fylla i några korta uppgifter om dig själv så att vi kan få statistik över nedladdningarna och för att det i framtiden ska vara möjligt att kontakta er när vi gör uppdateringar av standarden.

Standard för skyddande av träd 2.0