Svenska Trädföreningen

Skydda träden vid arbeten!

Länsstyrelsernas folder.

Skydda träden vid arbeten!

Länsstyrelserna har gett ut denna informativa folder för skydd av träd vid arbeten. De skriver bland annat följande:

Träd i städer är viktiga att bevara. De ger karaktär till områden och skapar värdefulla funktioner så som skugga, insynskydd och temperaturreglering som både är svåra och dyra att ersätta. Äldre träd kan också ha ett kulturhistoriskt värde och är dessutom betydelsefulla för många lavar, insekter och fåglar som bor där.

Informationen i denna folder riktar sig till dig som exempelvis arbetar med planering av byggnationer eller ledningsdragningar, utför grävarbeten eller beläggningsarbeten i närheten av träd.