Svenska Trädföreningen

Kravlista riskbedömning

Kravlista riskbedömning

Arborister och andra sakkunniga inom trädförvaltning får ofta frågan om att skriva ett utlåtande om specifika träd – en besiktning med riskbedömning med skriftligt utlåtande. Kvaliteten i rapporteringen av resultat från sådana arbeten varierar tyvärr, både i form och innehåll, och har ibland uppenbara brister. Detta kan göra att utlåtanden från olika yrkespersoner inte låter sig jämföras eller att utlåtandet blir oanvändbart för uppdragsgivaren, vilket inverkar negativt på förtroendet för branschen och i synnerhet för de som agerar sakkunniga avseende riskbedömning av träd.

Denna rekommendation syftar till att beskriva minimikrav på information som ska ingå vid rapportering av resultat från riskbedömning av träd, för att kunna sägas följa rådande branschpraxis.