Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Ekonomisk värdering av träd

Alnarpsmodellen 2.2

Ekonomisk värdering av träd

Ekonomisk värdering av träd - Alnarpsmodellen 2.2

Alnarpsmodellen togs fram av Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och donerades av författarna till Svenska Trädföreningen 2018.

Gratis att ladda ner!

Modellen är gratis att ladda ner, men vi ber dig fylla i några korta uppgifter om dig själv så att vi kan få statistik över nedladdningarna och för att det i framtiden ska vara möjligt att kontakta er när vi gör uppdateringar av standarden.