Svenska Trädföreningen

Ekonomisk värdering av träd

Alnarpsmodellen 2.2

Ekonomisk värdering av träd

Ekonomisk värdering av träd - Alnarpsmodellen 2.2

Alnarpsmodellen togs fram av Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och donerades av författarna till Svenska Trädföreningen 2018.

Gratis att ladda ner!

Modellen är gratis att ladda ner via länken nedan eller via följande länk.