Svenska Trädföreningen

Skydd av träd vid byggnation

Broschyrer för skydd av träd vid byggnation

Berrell Tree Care har låtit Svenska trädföreningen översätta deras informationsmaterial för skydd av träd vid byggnation. Målsättningen med informationsmaterialet är att ge praktiska råd kring de olika momenten som ingår vid skydd av träd vid byggnation.

Informationsmaterialet får fritt spridad och tryckas, men inte revideras. Allt material kommer att ses över när SIS-projektet kring skydd av träd vid byggnation slutförts.

Informationsmaterialet är tillgänligt som en enda fil och enskilda broschyrer. Nedan finns länkarna till de olika sätten som materialet kan laddas ner på:

  • Ladda ner en komprimerad fil där samtliga broschyrer finns som enskilda dokument genom följande länk

Eller ladda ner varje enskil broschyr via länkarna nedan: