Svenska Trädföreningen
Place: Göteborg 13 October 2021

VETcet-kurs i Göteborg 2021

VETcet-kurs 2021 i Göteborg

13-14 oktober

VETcet-kurs (Skötsel av särskilt skyddsvärda träd – avancerad nivå)

Kursinnehållet omfattar ämnen som trädens åldrande, rötter, skötsel av de skyddsvärda träden och av marken runt omkring samt svamp och hålbildning. Denna kurs kan vara en del i din utbildning för att kunna gå vidare till VETcert certifiering,  Om man har gått VETree tredagarskurs, så behöver man inte gå denna kursen också. Tidigare kunskap som är rekommenderade:- grundläggande trädbiologi och den grundläggande en dagars VETree kurs eller motsvarande.

Kursledare är Vikki Bengtsson, med mångårig erfarenhet av att arbeta med skyddsvärda träd både i Storbritannien och i Sverige. Hon har även varit med och tagit fram kursmaterialet. Kurskonceptet är framtaget inom projektet VETcert, ett samarbetsprojekt mellan 10 organisationer runt om i Europa. Kursen är riktad främst till personer som arbetar med särskilt skyddsvärda träd eller utbildning i ämnet.

Tider

  • Dag 1 kl 9.00-17.30
  • Dag 2 08.00-15.30

Plats

Göteborgs Naturhistoriska Museum, Museivägen 10, 413 11 Göteborg

Kursledare

Vikki Bengtsson

Boende

Som kursdeltagare ansvarar du själv för bokning och betalning av boende.

Kursspråk:

Hela kursen är på svenska

I kursavgiften ingår följande:

Fika och lunch dag 1 och 2.

Kursmaterial: Ancient and Other Veteran Trees: further guidance on management.

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 13 september. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet.

Plats: Göteborg 13 October 2021

VETcet-kurs 2021 i Göteborg

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om VETcert

Läs mer