Svenska Trädföreningen
Place: Brokind 27 April 2022

VETcert kurs 2022 i Vårdnäs Linköping

VETcert kurs 2022 i Vårdnäs Linköping

Kursinnehållet omfattar ämnen som trädens åldrande, rötter, skötsel av de skyddsvärda träden och av marken runt omkring samt svamp och hålbildning. Denna kurs kan vara en del i din utbildning för att kunna gå vidare till VETcert certifiering,  Om man har gått VETree tredagarskurs, så behöver man inte gå denna kursen också. Tidigare kunskap som är rekommenderade:- grundläggande trädbiologi och den grundläggande en dagars VETree kurs eller motsvarande.

Kursledare är Vikki Bengtsson, med mångårig erfarenhet av att arbeta med skyddsvärda träd både i Storbritannien och i Sverige. Hon har även varit med och tagit fram kursmaterialet. Kurskonceptet är framtaget inom projektet VETcert, ett samarbetsprojekt mellan 10 organisationer runt om i Europa. Kursen är riktad främst till personer som arbetar med särskilt skyddsvärda träd eller utbildning i ämnet.

Tider

  • Dag 1 kl 9.00-17.30
  • Dag 2 08.00-15.30

Plats

Stiftsgården Vårdnäs, 27 kilometer söder om Linköping

Boende

Rum finns reserverade på Vårdnäs Stiftsgården fram till 4 veckor innan kursstart.

Boende

Som kursdeltagare ansvarar du själv för bokning och betalning av boende.

Kursspråk:

Hela kursen är på svenska

I kursavgiften ingår följande:

Fika och lunch dag 1 och 2.

Kursmaterial: Ancient and Other Veteran Trees: further guidance on management.

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 27 mars. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet.

Plats: Brokind 27 April 2022

VETcert kurs 2022 i Vårdnäs Linköping

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om VETcert

Läs mer