Svenska Trädföreningen
Place: Stockholm 1 October 2024

Trädinventering

Trädinventering

Trädinventeringar använts inom en stort antal områden och aktörer. Trots detta är det ytterst få som använder inventeringarna till sin fulla potential och det finns även osäkerhet kring hur olika parametrar, såsom risk, vitalitet och skador ska bedömas.

Kursen riktar sig till alla som samlar in data kring träd ute i fält, vilket bland annat är konsulter, arborister, förvaltare och trädansvariga.

Kursinnehåll

Denna kurs har två olika delar, den första delen är inspiration där vi går igenom hur förvaltare runt om i världen har använt inventeringar i ett stort antal olika syften. Under den andra delen lägger vi stort fokus på den svenska standarden för trädinventering och hur du som inventerare och förvaltare ska bedöma olika parametrar.

Kursledare

Arvid Lizell är utbildad landskapsingenjör på SLU Alnarp och har stor erfarenhet av inventeringsarbete i fält och analys av inventeringsdata i GIS. Arvid arbetar både med storskaliga inventeringar och med mindre inventeringar, exempelvis av kulturmiljöer såsom kyrkogårdar och slott. Utöver det är han TRAQ-certifierad av ISA.

___________________________________________________________________________________________

Plats Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, 115 21 Stockholm
Förkunskapskrav Nej
Språk Svenska
Bekräftelse Kursen bekräftas 30 dagar innan kursstart.
Sista datum för anmälan 30 dagar innan kursstart*
Sista datum för avanmälan 30 dagar innan kursstart**

*Efteranmälan sker i mån av plats.
**Vid sen avanmälan debiteras hela beloppet. Återbetalning/kreditering vid sen avanmälan godkänns endast med läkarintyg. Avanmälan måste skickas till info@tradforeningen.org.

Plats: Stockholm 1 October 2024

Trädinventering

Anmäl dig här

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Trädinventering

Läs mer

Frågor & Svar

Dessa är de vanligaste frågorna som gäller evenemanget.

Denna kurs har två olika delar, den första delen är inspiration där vi går igenom hur förvaltare runt om i världen har använt inventeringar i ett stort antal olika syften. Under den andra delen lägger vi stort fokus på den svenska standarden för trädinventering

Bra fråga.