Svenska Trädföreningen
Place: Luleå 6 September 2023

Trädinventering 2023

Trädinventering, 2023

Trädinventeringar använts inom en stort antal områden och aktörer. Trots detta är det ytterst få som använder inventeringarna till sin fulla potential och det finns även osäkerhet kring hur olika parametrar, såsom risk, vitalitet och skador ska bedömas.

Kursen riktar sig till alla som samlar in data kring träd ute i fält, vilket bland annat är konsulter, arborister, förvaltare och trädansvariga.

Kursinnehåll

Denna kurs har två olika delar, den första delen är inspiration där vi går igenom hur förvaltare runt om i världen har använt inventeringar i ett stort antal olika syften. Under den andra delen lägger vi stort fokus på den svenska standarden för trädinventering och hur du som inventerare och förvaltare ska bedöma olika parametrar.

Kursledare

Johan Östberg är docent i landskapsarkitektur med inriktning landskapsplanering. Utöver detta är han bland annat ISA certifierad arborist, författare till ett flertal publikationer samt delägare av Trädkontoret AB.

___________________________________________________________________________________________

Plats Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, 972 32 Luleå
Förkunskapskrav Nej
Språk Svenska
Bekräftelse Kursen bekräftas 30 dagar innan kursstart.
Sista datum för anmälan 30 dagar innan kursstart*
Sista datum för avanmälan 30 dagar innan kursstart**

*Efteranmälan sker i mån av plats.
**Vid sen avanmälan debiteras hela beloppet. Återbetalning/kreditering vid sen avanmälan godkänns endast med läkarintyg. Avanmälan måste skickas till info@tradforeningen.org.

Plats: Luleå 6 September 2023

Trädinventering, 2023

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Trädinventering

Läs mer

Frågor & Svar

Dessa är de vanligaste frågorna som gäller evenemanget.

Denna kurs har två olika delar, den första delen är inspiration där vi går igenom hur förvaltare runt om i världen har använt inventeringar i ett stort antal olika syften. Under den andra delen lägger vi stort fokus på den svenska standarden för trädinventering

Bra fråga.