Svenska Trädföreningen
Place: Uppsala 21 September 2021

Trädinventering 2021 i Uppsala

Trädinventering 2021 i Uppsala

Kurs i Trädinventering 21 september i Uppsala

Trädinventeringar använts inom en stort antal områden och aktörer. Trots detta är det ytterst få som använder inventeringarna till sin fulla potential och det finns även osäkerhet kring hur olika parametrar, såsom risk, vitalitet och skador ska bedömas.

Denna kurs har två olika delar, den första delen är inspiration där vi går igenom hur förvaltare runt om i världen har använt inventeringar i ett stort antal olika syften. Under den andra delen lägger vi stort fokus på den svenska standarden för trädinventering och hur du som inventerare och förvaltare ska bedöma olika parametrar.

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 21 augusti. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet

Plats: Uppsala 21 September 2021

Trädinventering 2021 i Uppsala

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Trädinventering

Läs mer

Frågor & Svar

Dessa är de vanligaste frågorna som gäller evenemanget.

Denna kurs har två olika delar, den första delen är inspiration där vi går igenom hur förvaltare runt om i världen har använt inventeringar i ett stort antal olika syften. Under den andra delen lägger vi stort fokus på den svenska standarden för trädinventering

Bra fråga.