Svenska Trädföreningen
Place: Stockholm 2 November 2022

Träddagen i Stockholm 2022

Träddagen 2022 i Stockholm

I år arrangerar vi i Svenska Trädföreningen Träddagen, vilket är en endagskonferens som ersätter våra populära Träddagar! Anledningen till detta är såklart att vi i år också är värdar för ISA´s stora konferens!

 • Matthew Wells, Public Landscape Manager, City of Santa Monica
  Urban Deforestation: What Do We Know & What Can We Do?
 • Jeremy Barrell, Barrell Tree Consultancy
  A different perspective on assessing tree risk; no figures or calculations, just practicalexperience and intelligent analysis
 • Jessica Quinton, Doctoral Candicate, University of British Columbia
  The role of cemeteries in the urban forest: A comparison between Halifax, Canada and Malmö, Sweden
 • Yvonne Lynch, Urban Greening & Climate Resilience Strategist
  Pushing the Boundaries of Urban Forestry
 • Pernilla Johansson, Stadsträdgårdsmästare, Region Gotland
  Liten kommun med stora frågor
 • Henrik Larsson, Landskapsarkitekt, C.F.Møller architects
  & Gustav Nässlander, Konsult och VD, Trädkontoret AB
  Taklandskap – Utmaningar och möjligheter
 • Anna Pettersson Skog, Miljökonsult, Research Institutes of Sweden
  Växtbäddar – hur svårt kan det vara?
 • Arne Mattsson, Trädgårdstekniker
  Svenska Trädföreningen 30 år! 50 år inom Trädvårdsbranschen, utveckling och framåtblick.

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

Varför äger Träddagen 2022 rum under höstlovet??

Vi är medvetna om att Träddagen 2022 tyvärr äger rum samma vecka som höstlovet och att detta kommer att medföra att vissa har svårt att komma på Träddagen. I och med att vi, på grund av pandemin 2020/2021 var tvungna att flytta om vårt konferensprogram så kunde vi inte ha vår vanliga goda framförhållning med vår bokning för 2022. Tyvärr  gjorde detta att det var mycket svårt att hitta anläggningar som hade plats för vårt stora arrangemang under hösten 2022. Vi kan bara beklaga att Träddagen/Träddagarna därför hamnar under höstlovet två år i rad och vi ska göra vårt yttersta för att undvika detta i framtiden.

Vi kan bara hoppas på er förståelse och att ni ändå har möjlighet att besöka Träddagen i Stockholm 2022!

Plats: Stockholm 2 November 2022

Träddagen 2022 i Stockholm

Anmäl dig här

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Träddagarna

Läs mer