Svenska Trädföreningen
Place: Stockholm 2 November 2022

Träddagen i Stockholm 2022

Träddagen i Stockholm, 2022

Anmälningstiden förlängd till 24 oktober!

I år arrangerar vi i Svenska Trädföreningen Träddagen, vilket är en endagskonferens som ersätter våra populära Träddagar! Anledningen till detta är såklart att vi i år också är värdar för ISA´s stora konferens!

 • Matthew Wells, Public Landscape Manager, City of Santa Monica
  Urban Deforestation: What Do We Know & What Can We Do?
 • Jeremy Barrell, Barrell Tree Consultancy
  A different perspective on assessing tree risk; no figures or calculations, just practicalexperience and intelligent analysis
 • Jessica Quinton, Doctoral Candicate, University of British Columbia
  The role of cemeteries in the urban forest: A comparison between Halifax, Canada and Malmö, Sweden
 • Yvonne Lynch, Urban Greening & Climate Resilience Strategist
  Pushing the Boundaries of Urban Forestry
 • Pernilla Johansson, Stadsträdgårdsmästare, Region Gotland
  Liten kommun med stora frågor
 • Henrik Larsson, Landskapsarkitekt, C.F.Møller architects
  & Gustav Nässlander, Konsult och VD, Trädkontoret AB
  Taklandskap – Utmaningar och möjligheter
 • Anna Pettersson Skog, Miljökonsult, Research Institutes of Sweden
  Växtbäddar – hur svårt kan det vara?
 • Arne Mattsson, Trädgårdstekniker
  Svenska Trädföreningen 30 år! 50 år inom Trädvårdsbranschen, utveckling och framåtblick.

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

Ladda ner programmet här!

Priser

Nedan finns information om priserna för Träddagen 2022:

 • Medlem/Member – 3 000 kr (exkl. moms/VAT)
 • Ej medlem/Non-Member – 3 500 kr (exkl. moms/VAT)
 • Vill bli medlem/Want to become a member – 3 600 kr (exkl. moms/VAT)
 • Student – 400 kr (exkl. moms/VAT)
 • Student – OCH/AND middag/dinner – 900 kr (exkl. moms/VAT)
 • Guld eller silver sponsor som inte ställer ut / Gold or silver sponsor that does not exibit – 0 kr.

Sista avbokningsdag är den 15 oktober. Avanmälan görs till info@tradforeningen.org

Anmälningstiden förlängd till 24 oktober!

Utställare

Som vid alla våra Träddagar välkomnar vi sponsorer som kan visa upp sig under våra pauser. Som utställare använder du samma länk som konferensdeltagarna https://forms.gle/mo8Ryx49iSEGmhHXA

Varför äger Träddagen 2022 rum under höstlovet??

Vi är medvetna om att Träddagen 2022 tyvärr äger rum samma vecka som höstlovet och att detta kommer att medföra att vissa har svårt att komma på Träddagen. I och med att vi, på grund av pandemin 2020/2021 var tvungna att flytta om vårt konferensprogram så kunde vi inte ha vår vanliga goda framförhållning med vår bokning för 2022. Tyvärr  gjorde detta att det var mycket svårt att hitta anläggningar som hade plats för vårt stora arrangemang under hösten 2022. Vi kan bara beklaga att Träddagen/Träddagarna därför hamnar under höstlovet två år i rad och vi ska göra vårt yttersta för att undvika detta i framtiden.

Vi kan bara hoppas på er förståelse och att ni ändå har möjlighet att besöka Träddagen i Stockholm 2022!

The people on stage

 • Matthew Wells

  Public Landscape Manager, City of Santa Monica

 • Jeremy Barrell

  Barrell Tree Consultancy

 • Jessica Quinton

  Doctoral Candidate, University of British Columbia

 • Yvonne Lynch

  Urban Greening and Climate Resilience Strategist

 • Pernilla Johansson

  Stadsträdgårdsmästare, Region Gotland

 • Henrik Larsson

  Landskapsarkitekt, C.F.Møller architects

 • Gustav Nässlander

  Konsult och VD, Trädkontoret AB

 • Anna Pettersson Skog

  Miljökonsult, Research Institutes of Sweden

 • Arne Mattsson

  Trädgårdstekniker

Plats: Stockholm 2 November 2022

Träddagen i Stockholm, 2022

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Träddagarna

Läs mer