Svenska Trädföreningen
31 December 2028

Träddagarna 2028

Ansökan kommer öppna under 2024 eller 2025

Ansökan om att vara värdstad för Träddagarna 2028!

Svenska Trädföreningens Träddagar är vårt största arrangemang och vi vill självklart att detta ska nå så många som möjligt. Vi arrangerar därför konferensen i de tre största städerna (Stockholm, Göteborg och Malmö), men var fjärde år flyttas konferensen till en annan stad. De senaste åren har vi därför bland annat besökt Växjö och Umeå.

Det nya sedan 2024 är att vi har en öppen utlysning. Detta betyder att just din stad kan ansöka om att vara värdstad för vår årliga, och mycket populära konferens!

Kort om Träddagarna 2028

Konferensen kommer pågå under två dagar under början av november, alltså antingen den 7-8 eller 8-9 november. Datumet bestäms i samarbete med den vinnande värdstaden.

Träddagarna brukar ha mellan 250-360 deltagare beroende på var vi är i landet. Förenklat går det att utgå ifrån fler deltagare ju närmre större städer arrangemanget är.

Svenska Trädföreningen ordnar program, anmälan, kontakt med deltagare och utställare, samt genomför alla bokningar. Det enda ni behöver göra är att övertyga oss om att just er stad är ett perfekt ställe för vår årliga konferens!

Vad behöver vi veta?

För att vi ska kunna välja ut den bästa staden för Träddagarna 2028 behöver vi lite upplysningar från er. Dessa uppgifter är tänkta att ge oss en bra bild över er stad och de möjilgheter som denna innebär. Skriv gärna ner svaren på dessa punkter och maila oss sedan på info@tradforeningen.org!

  • Kort presentation av orten
  • Tillgänglig lämplig lokal
  • Hur många får plats i föreslagen lokal?
  • Hur många utställare får plats i foajén?
  • Ge förslag på restaurang för konferensmiddag (om inte denna går att ha på samma plats som konferensen)
  • Presentera närliggande hotell för gästerna
  • Närhet till kommunikation för de som åker kollektivt
  • Ev. sponsring från kommunen/lokala näringsidkare
  • Kontaktperson/-er
  • Hur många deltagre finns det plats för under kvällens middag? Räkna med att runt 60-70 % av konferensdeltagarna deltar på middagen.

Frågor? Kontakta i så fall oss på info@tradforeningen.org

Ansökan kommer öppna under 2024 eller 2025

31 December 2028

Träddagarna 2028