Svenska Trädföreningen
Place: Göteborg 2 November 2021

Träddagarna 2021 i Göteborg

Träddagarna 2021 i Göteborg

2-3 november på Liseberg i Göteborg!

En konferens för alla som arbetar med träd!

Anmälan är nu öppen!

Dag 1, 08.00-17.00

Då våra talare påverkas av både svenska och internationella restriktioner, samt regler inom deras respektive organisationer, har vi tyvärr varit tvungna att byta ut ett stort antal talare som skulle ha presenterat dag 1. Vi har hittat ersättare till nästan alla, men vi kan fortfarande med kort varsel vara tvungna att byta ut talare. Detta är såklart otroligt tråkigt, men vi hoppas att ni som konferensdeltagare har förståelse för detta.

 • Terry Hartig, Professor of Environmental Psychology, Uppsala universitet – Restorative environments theory: Beyond the conventional narrative
 • Sophie Nitoslawski, PhD Candidate, Department of Forest, UBC Vancouver. Smart cities and smart technologies for urban forests and green infrastructure
 • Cecil Konijnendijk, Director, Nature Based Solutions Institute. Promoting health and wellbeing through urban forests – Introducing the 3-30-300 rule
 • Ana Macias, PhD, Co-founder of Arbocity, Madrid. Visualizations and communication in urban forestry
 • Frank Rinn, Owner of Rinntech. From VTA and SIA to Self-Referencing: a “new” method for quick and reliable tree-safety evaluation.
 • Stefania Gasperini, Researcher, Arboricoltura Estense, Ferrara, Italy. Trees and veteran trees: for an ethical arboriculture.
 • Jan Willem de Groot, Franchisemanager, Pius Floris Boomverzorging Nederland. Municipal pruning: selling the concept in
  your community.

Årsmöte och Konferensmiddag i Konserthuset

Dag 2. 08.00-16.30

 • Örjan Stål, konsult – Erfarenheter av skydd och flytt av träd vid byggandet av Västlänken i Göteborg
 • Björn Embrén, konsult – Urbana växtbäddar
 • Ann Dolling, Universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet – Hur kan skogen och träden kan bidra till en bättre hälsa och hur vi kan använda den för återhämtning?
 • Karin Sandberg, biolog länsstyrelsen i Västmanlands län – Naturvårdsverkets nya plan för skyddsvärda träd
 • Larsola Bromell landskapsarkitekt, Malmö Stad – Platsspecifik eller urskillningslös – hantering av gudaträd i Malmö
 • Anna Lund, student, Sveriges lantbruksuniversitet – Att beskära i tid och otid, resultat från ett fältförsök
 • Johanna Deak Sjöman, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet – Slutredovisning av projektet i-Tree Sverige
 • Henrik Sjöman, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet & Vetenskaplig intendent Göteborgs Botaniska Trädgård – Trädplantskolornas ansvar för en hållbar trädanvändning – en framtidsspaning

Ladda ner vårt fullständiga program här!

Priser

 • Medlem – BÅDA DAGARNA – 3500 kr
 • Medlem – ENDAST DAG 1 – 2500 kr
 • Medlem – ENDAST DAG 2 – 2500 kr
 • Ej medlem – BÅDA DAGARNA – 4300 kr
 • Ej medlem – ENDAST DAG 1 – 3000 kr
 • Ej medlem – ENDAST DAG 2 – 3000 kr
 • Vill bli medlem – BÅDA DAGARNA – 4000 kr
 • Vill bli medlem – ENDAST DAG 1 – 2800 kr
 • Vill bli medlem – ENDAST DAG 2 – 2800 kr
 • Student – BÅDA DAGARNA – 500 kr*
 • Student – ENDAST DAG 1 – 400 kr*
 • Student – ENDAST DAG 2 – 400 kr*
 • Student – BÅDA DAGARNA OCH middag – 900 kr
 • Student – ENDAST DAG 1 OCH middag – 800 kr
 • Student – ENDAST DAG 2 OCH middag – 800 kr

Alla priser är exkl. moms

*OBS! Konferensmiddagen ingår inte i studentpriset.

Avanmälan

Sista avbokningsdag och ev. ändringar i bokningen är den 15 oktober – Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet förutom om du kan uppvisa läkarintyg eller positivt Covid-19 test.

Utställare?

Använd samma länk som konferensdeltagarna!

Varför äger Träddagarna 2021 rum under höstlovet??

Vi är medvetna om att Träddagarna 2021 tyvärr äger rum samma vecka som höstlovet och att detta tyvärr kommer att medföra att vissa har svårt att komma på Träddagarna. Vi hoppas samtidigt att ni som deltagare uppskattar att Liseberg är öppet samtidigt som Träddagarna, för under samma vecka som vi arrangerar Träddagarna äger nämligen Lisebergs Halloweenfirande rum! Och ja, alla konferensdeltagare får gratis inträde till Liseberg!

Restriktioner med anledning av Covid-19

Då merparten av restriktionerna nu har lyfts kommer konferensen arrangeras precis som våra vanliga Träddagar, vilket vi vet att många längtar efter! Detta betyder bland annat:

 • Fri placering inne i konferenslokalen utan att behöva ta hänsyn till några bestämda avstånd mellan personer/sällskap.
 • Mingel under för- och eftermiddagsfikor där ni fritt kan umgås med våra fantastiska utställare och konferensdeltagare.
 • Fri placering under luncherna och vid middagen dag 1.

Covid-19 och avbokningar

Vi förstår att alla har olika förutsättningar att närvara på Träddagarna och att vissa kanske har anmält sig för att lyssna på en specifik talare. Vi vill därför påminna er om att ni självklart har möjlighet att avboka er anmälan, men även att det i så fall ska ske innan den 15 oktober. Då Svenska Trädföreningen under lång tid haft stora problem med avbokningar måste vi tyvärr ha en strikt linje där endast läkarintyg, eller positivt Covid-test, berättigar till återbetalning efter detta datum.

Vi förväntar oss självklart att alla tar sitt personliga ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hur man fortfarande ska agera i dessa tider.

Vårt ställningstagande bygger på att vi vill värna både folkhälsan och Svenska Trädföreningens framtid. Vi hoppas på att ni har förståelse för detta.

Vi hoppas såklart att Träddagarna kan arrangeras utan restriktioner, men vi vill ändå att ni är informerade kring hur vi planerat ifall att dagens restriktioner ligger fast.

Plats: Göteborg 2 November 2021

Träddagarna 2021 i Göteborg

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Träddagarna

Läs mer