Svenska Trädföreningen
Place: Stockholm 28 September 2022

Svampkurs 2022 i Stockholm

Svampkurs 2022 i Stockholm

Denna kurs i svampar, eller mykologi som det egentligen heter, syftar till att hjälpa dig som förvaltare, konsult eller arborist att identifiera olika typer av vedlevande svampar. Under kursen kommer vi gå igenom:

  • Svampsystematik
  • Svampidentifiering inkl. rötsvampar
  • Svamputställning
  • Exkursion

Då ett viktigt moment i kursen är att se svampar i deras naturliga miljö kommer vi under kursen gå ut och leta efter olika svampar.

Måltider: Kursen inkluderar för- och eftermiddagsfika och lunch

Kursledare:  Eric Danell, Fil.Dr./PhD

Kostnad: 3500 kr för medlemmar. 4000 kr för icke medlemmar.

Plats: Hazeliusbacken 20, 115 21, Stockholm

Sista datum för anmälan: 18 augusti

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 28 augusti. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet. Avanmälan görs till info@tradforeningen.org

Språk: Svenska

Förkunskapskrav: Inga

Plats: Stockholm 28 September 2022

Svampkurs 2022 i Stockholm

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Samspel mellan svampar och träd – en guide till dig som förvaltar träd

Läs mer