Svenska Trädföreningen
Place: Malmö 20 October 2021

Skydd av träd och ståndortsförbättring

Skydd av träd och ståndortsförbättring 2021 i Malmö

Malmö 20 oktober

Träd är en av de viktigaste gröna resurserna i våra städer och det är därför viktigt att dessa kan skyddas och vårdas på bästa sätt. En trädvårdande insats på etablerade träd är ståndortsförbättring som gör att träden blir friskare, grönare och får en fylligare kronvolym

I denna kurs får du som deltagare en fördjupad kunskap i hur du kan skydda träd vid byggnation och hur ståndortsförbättringar kan användas, både vid skyddsprocessen och som ett sätt att förlänga trädens livslängd.

Kostad

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 20 september. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet

Minsta antal deltagare för att kursen ska gå: 8

Plats: Malmö 20 October 2021

Skydd av träd och ståndortsförbättring 2021 i Malmö

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Skydd av träd och ståndortsförbättring

Läs mer