Svenska Trädföreningen
Place: Stockholm 22 November 2023

Rätt träd för rätt plats och funktion

Rätt träd för rätt plats och funktion, 2023

Mängder av ekosystemtjänster som dagens och framtidens städer är beroende av för att nå en hållbar stadsutveckling är kopplade till städernas trädbestånd – speciellt stora, välmående och äldre träd. Idag tvingar man ofta in träd i situationer de inte riktigt kan hantera. I många fall har man använt ett felaktigt växtmaterial. I Sverige använder vi dessutom en begränsad palett av växtmaterial, där ett fåtal arter står för huvuddelen av städernas trädbestånd. Det innebär stora risker om överanvända arter drabbas av allvarliga sjukdomar eller insektsangrepp, med enorma trädförluster som resultat. Därför är det av största vikt att vårda städernas bestånd av äldre träd samtidigt som nya träd får rätt förutsättningar.

Kursinnehåll


Denna studiedag kommer belysa det forskningsarbete som de senaste 10 åren genomförts vid SLU Alnarp och Göteborgs Botaniska Trädgård med målsättningen att identifiera olika trädarters kapacitet att växa i städernas varierande växtmiljöer – från den lummiga parken till den karga gaturefugen.
Studiedagen kommer inkludera presentation av en stor andel trädarter som idag har en mycket marginell användning i stadsmiljöer, men som har kapaciteter och förmågor som gör att de är mycket lämpliga till att berika stadens trädbestånd med och därmed också reducera eventuella förluster ifall en farsot skulle slå mot trädbeståndet.

Kursledare

Henrik Sjöman är Forskare och lärare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Vetenskaplig intendent på Göteborgs Botaniska Trädgård.

___________________________________________________________________________________________

Plats Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, 111 20 Stockholm
Förkunskapskrav Nej
Språk Svenska
Måltider I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch
Bekräftelse Kursen bekräftas 30 dagar innan kursstart. Boka därför inte resa eller boende förrän ni fått en bekräftelse att kursen kommer att bli av.
Sista datum för anmälan 30 dagar innan kursstart*
Sista datum för avanmälan 30 dagar innan kursstart**

*Efteranmälan sker i mån av plats.
**Vid sen avanmälan debiteras hela beloppet. Återbetalning/kreditering vid sen avanmälan godkänns endast med läkarintyg. Avanmälan måste skickas till info@tradforeningen.org.

Plats: Stockholm 22 November 2023

Rätt träd för rätt plats och funktion, 2023