Svenska Trädföreningen
Place: Stockholm 16 April 2024

Grundläggande besiktning

Grundläggande besiktning april 2024

Kursen genomsyras av målet att bevara och vårda träd och hur värden, såsom biologiska och kulturhistoriska värden, kan bevaras så länge som möjligt. Under kursens två dagar blandas föreläsningar med övningar, både inomhus och utomhus. Som deltagare får du även tips på hur du kan fördjupa dig inom området besiktning av träd.

Kursinnehåll

  • Bedömning av trädens vitalitet – hur kan du okulärt bedöma trädens livskraft eller förmåga att hantera stress? Vad karakteriserar ett träd med hög och låg vitalitet och vad kan du göra för att påverka ett träds vitalitet?
  • Bedömning av skador – hur påverkar skador träden livslängd, riskstatus och vitalitet? Hur kan du bedöma dessa skador och vad kan du göra för att reducera sannolikheten för att ett träd skadas?
  • Bedömning av risk – Vad påverkar ett träd riskstatus och hur hur bedömer du vilken risk som ett träd utgör på personer eller skador? Hur kan du arbeta förebyggande så att ett träd inte utvecklas till ett riskträd, och vilka åtgärder finns det för att bevara träd som klassats som riskträd?

Grundläggande Besiktning är en kurs som riktar sig till alla som vill lära sig grunderna kring träd och trädvård. Vi utgår ifrån SIS-standard för Trädvård – Termer och definitioner, där grundläggande besiktning definieras som ”besiktning som innebär okulär besiktning av trädart, stamdiameter, vitalitet, skador samt riskbedömning”.

Kursledare

Dani Mladoniczky är certifierad arborist som har en långvarig erfarenhet av rådgivning, inventering, fördjupad besiktning, riskbedömning och alla typer av praktiska arboristuppdrag och information kring Trädvård.

Johan Östberg är docent i landskapsarkitektur med inriktning landskapsplanering. Utöver detta är han bland annat ISA-certifierad arborist, författare till ett flertal publikationer samt delägare av Trädkontoret AB.

___________________________________________________________________________________________

Plats Skansen, Djurgårdsslätten 49-51, 115 21 Stockholm
Tider 9-17 dag 1, 8.30-16 dag 2
Förkunskapskrav Nej.
Språk Svenska.
Bekräftelse Kursen bekräftas 30 dagar innan kursstart. Boka därför inte resa eller boende förrän ni fått en bekräftelse att kursen kommer att bli av.
Sista datum för anmälan 30 dagar innan kursstart*
Sista datum för avanmälan 30 dagar innan kursstart**
I anmälningsavgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch båda dagarna.

*Efteranmälan sker i mån av plats.
**Vid sen avanmälan debiteras hela beloppet. Återbetalning/kreditering vid sen avanmälan godkänns endast med läkarintyg. Avanmälan måste skickas till info@tradforeningen.org.

Plats: Stockholm 16 April 2024

Grundläggande besiktning april 2024

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Grundläggande Besiktning

Läs mer

Frågor & Svar

Dessa är de vanligaste frågorna som gäller evenemanget.

Kursen grundläggande besiktning är en kurs som riktar sig till alla som vill lära sig grunderna kring träd och trädvård.

Kursen varar under två dagar.

Som deltagare kommer du befinna dig både inomhus och utomhus.