Svenska Trädföreningen
Place: Visby 30 August 2021

Grundläggande besiktning

Grundläggande besiktning 2021 i Visby

Kursen grundläggande besiktning är en kurs som riktar sig till alla som vill lära sig grunderna kring träd och trädvård. Målet med kursen är att, genom okulär besiktning och användning av enklare redskap bedöma trädens vitalitets, skador och risk.

Under kursens två dagar blandas föreläsningar med övningar, både inomhus och utomhus. Som deltagare får du även tips på hur du kan fördjupa dig inom området besiktning av träd.

Plats: Visby. Exakt lokal meddelas senare och vi kan komma att vara strax utanför Visby.

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 29 juli. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet

The people on stage

  • Johan Östberg

    Kursledare

Plats: Visby 30 August 2021

Grundläggande besiktning 2021 i Visby

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Grundläggande Besiktning

Läs mer

Frågor & Svar

Dessa är de vanligaste frågorna som gäller evenemanget.

Kursen grundläggande besiktning är en kurs som riktar sig till alla som vill lära sig grunderna kring träd och trädvård.

Kursen varar under två dagar.

Som deltagare kommer du befinna dig både inomhus och utomhus.