Svenska Trädföreningen
Place: Kungälv 17 March 2022

Förstahjälpen och HLR för Arborister

Förstahjälpen och HLR för Arborister 2022 i Kungälv

Kursen riktar sig till personer som jobbar i exponerad utomhusmiljö där bl.a. skärande verktyg används, samt att klättring kan användas som arbetsmetod.

Kursen är godkänd som del av förkunskapskraven till ETW-certifiering.

Kursens innehåll

 • Hjärt-lungräddning (HLR Vuxen)
 • Hantering av hjärtstartare
 • Luftvägsstopp
 • Stabilt sidoläge
 • L-(C)ABCDE
 • Nackskador
 • Brännskador
 • Köldskador
 • Värmeslag
 • Stukningar
 • Enklare reponering
 • Livshotande blödningar. (Tourniquet, tamponering)
 • ”Dead tissue training ”
 • Organisering och ledning på skadeplats
 • Förebyggande åtgärder
 • Olika typer av sjukvårdsutrustning
 • Avlägsen skadeplats
 • Förflyttning av skadad
 • Tillämpade övningsscenarior

Målsättning

Alla deltagare ska kunna

 • Identifiera hjärtstopp samt utföra HLR med god kvalité
 • Identifiera samt behandla livshotande blödningar med hjälp av torniquet eller hemostatiskt förband
 • Ha kännedom om olika typer av sjukvårdsutrustning samt kunna välja de som passar situationen bäst.
 • Tamponering på död vävnad
 • Rätt prioritering vid skadeplats
 • Till stor del fått öva praktiskt och i tillämpade moment.
 • Vara motiverade och känna att man har handlingskraft då olycka på arbetsplats inträffar

Kostnad

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Plats: Nordiska Folkhögskolan, Olof Palmes väg 1, 442 31 Kungälv

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 17 februari. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet

Plats: Kungälv 17 March 2022

Förstahjälpen och HLR för Arborister 2022 i Kungälv

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Första hjälpen och HLR för Arborister

Läs mer