Svenska Trädföreningen
Place: Kalmar 22 March 2022

Ekonomisk värdering av träd

Ekonomisk värdering av träd 2022 i Kalmar

Ekonomisk värdering av träd är något som är användbart i många olika hänseenden, exempelvis skydd av träd vid byggnation, skadeståndskrav vid olovlig trädfällning eller för att påvisa trädens värden för politiker och allmänhet.

Att värdera ett träd är något som i teorin kan verka enkelt, men som är betydligt svårare i praktiken. Under denna kurs går vi därför igenom några olika modeller, men med huvudfokus på den svenska modellen, Alnarpsmodellen 2.2. Stort fokus ligger på hur Alnarpsmodellen använts i praktiken och vi går även igenom domen från högsta domstolen, vilken skapat stor osäkerhet kring ekonomisk värdering av träd.

Kostnad: 3500 kr för medlemmar. 4000 kr för icke medlemmar.

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Plats: Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar

Sista datum för anmälan: 22 februari

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 22 februari. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet

Språk: Svenska

Förkunskapskrav: Inga

Plats: Kalmar 22 March 2022

Ekonomisk värdering av träd 2022 i Kalmar

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Ekonomisk värdering av träd

Läs mer