Svenska Trädföreningen
Place: Malmö 7 December 2021

Blågröngrå system 2021 i Malmö

Blågröngrå system 2021 i Malmö

Blågröngrå system 7 december 2021

Våra städer står inför många utmaningar och frågor kring hur det går att kombinera dagvatten, hårdgjorda ytor och grön infrastruktur är nu högaktuella.

Denna kurs riktar sig därför till alla som arbetar i städer, men speciellt fokus ligger på projektörer, kommuner och entreprenörer.

Kursen har i huvuddrag två delar där den första handlar om att inspirera och informera om världsomspännande projekt gällande blågröngrå system i urban miljö. Under denna presenteras även tips på hur vi kan tänka vid konstruktion av långsiktigt hållbara konstruktioner. Den andra delen handlar om de krav vedartade växtmaterialen måste uppfylla för att fungera tillfredsställande i blågröngrå system och enskilda konstruktioner och ger tips kring växtval och vegetationslösningar

Plats

Scandic Triangeln, Södra Förstadsgatan 41, 211 43 Malmö

Plats: Malmö 7 December 2021

Blågröngrå system 2021 i Malmö

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Blågröngrå system

Läs mer