Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Workshop tema Trädplantering – Stångby

Workshop med tema Trädplantering 10 september, 2019

Det planteras i dag alltfler stads- och parkträd och sambandet mellan ekosystemtjänster och trädnytta blir nu allt tydligare i vår bransch. Kunskapsläget på området trädplantering är generellt bra, men vad kan vi göra för att bli ännu bättre på att planera, utföra och utvärdera resultatet av en trädetablering? Den frågan är utgångspunkten för denna 1-dagars Workshop på tema Trädplantering.

Workshopen är ett tillfälle för både beställare och entreprenörer inom markentreprenad såväl som arboristyrket och konsulter att träffas, diskutera och utbyta erfarenheter på ett fackområde som kommer bli alltmer viktigt och betydelsefullt i framtiden.

 

Praktiskt

Plats: Stångby plantskola, Stångby
Datum: Tisdagen den 10 september
Tider: 08:30-16:00

Kursledare: Workshopen leds av Peter Sandberg, Svenska Trädföreningen samt Anna Levinsson, SLU Alnarp.

 

Kostnad

Kursavgift medlem i Svenska Trädföreningen: 1500 kr (exkl. moms) inkl. fika och lunch
Kursavgift för ej medlem: 2000 kr (exkl. moms) inkl. fika och lunch

Eventuell avanmälan måste ske senast den 1 september. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet

2019-09-10 08:30

Workshop tema Trädplantering – Stångby

Anmäl dig här

Vallkärra 424
225 91, Lund