Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Vinterkvist

artidentifikation i avlövat tillstånd

Vinterkvist, Linköping

Kurs i vinterkvist, 5 mars i Linköping

Artkännedom är en grund för att exempelvis kunna utföra inventeringar, ekonomisk värdering och avgöra vilka träd som ska bevaras vid byggnation. Stora delar av den tid som vi arbetar med träd måste denna artidentifikation genomföras i avlövat tillstånd, vilket för många är en utmaning.

Denna kurs har som mål att hjälpa dig bli säkrare på att identifiera olika trädarter i avlövat tillstånd och ge dig redskap att fortsätta fördjupa dig på egen hand.

Kursen innehåller följande:

  • Vikten av vinterväxtkännedom – Ekosystemtjänster- varför vi bör känna träd i avlövat tillstånd och de avlövade trädens roll i morgondagens urbana miljöer
  • Vinterdendrologi – Enkla knep att skilja träden från varandra
  • Sveriges vanligaste släkten och arter, hur skiljs de åt och vilka förväxlingsarter finns det?
  • Rundvandring med fokus på habitus – trädens arkitektonik – ”unga, äldre och illamående”
  • Tips på litteratur och hur deltagarna kan lära sig mer när de avslutat kursen

Tider

Kursen pågår mellan 9.00-15.00

 

Plats

Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping

 

Kursledare

Patrick Bellan, universitetsadjunkt vid SLU Alnarp, med inriktning på vedartat växtmaterial, vegetationsbyggnad och växtteknik.

 

Kostnad

  • Medlem i Svenska trädföreningen: 3 500 kr. (exkl. moms)
  • Ej medlem i Svenska trädföreningen: 4 000 kr.  (exkl. moms)

 

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Eventuell avanmälan måste ske senast den 15 februari. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet.

2020-03-05 09:00

Vinterkvist, Linköping

Anmäl dig här

Konsistoriegatan 7
582 22, Linköping