Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Vinterkvist

Vinterkvist 18 februari 2022

Kurs i vinterkvist, 18 februari i Göteborg

Artkännedom är en grund för att exempelvis kunna utföra inventeringar, ekonomisk värdering och avgöra vilka träd som ska bevaras vid byggnation. Stora delar av den tid som vi arbetar med träd måste denna artidentifikation genomföras i avlövat tillstånd, vilket för många är en utmaning.

Denna kurs har som mål att hjälpa dig bli säkrare på att identifiera olika trädarter i avlövat tillstånd och ge dig redskap att fortsätta fördjupa dig på egen hand.

Kursen innehåller följande:

  • Vikten av vinterväxtkännedom – Ekosystemtjänster- varför vi bör känna träd i avlövat tillstånd och de avlövade trädens roll i morgondagens urbana miljöer
  • Vinterdendrologi – Enkla knep att skilja träden från varandra
  • Sveriges vanligaste släkten och arter, hur skiljs de åt och vilka förväxlingsarter finns det?
  • Rundvandring med fokus på habitus – trädens arkitektonik – ”unga, äldre och illamående”
  • Tips på litteratur och hur deltagarna kan lära sig mer när de avslutat kursen

Tider

Kursen pågår mellan 9.00-15.00

 

Plats

Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, 411 03 Göteborg

 

Kursledare

Patrick Bellan, universitetsadjunkt vid SLU Alnarp, med inriktning på vedartat växtmaterial, vegetationsbyggnad och växtteknik.

 

Kostnad

  • Medlem i Svenska trädföreningen: 3 500 kr. (exkl. moms)
  • Ej medlem i Svenska trädföreningen: 4 000 kr.  (exkl. moms)

 

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Avanmälan

Eventuell avanmälan måste ske senast den 15 januari. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet.

2022-02-18 09:00

Vinterkvist 18 februari 2022

Anmäl dig här