Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Trädinventering i Örebro

Trädinventering 2021 i Örebro

Kurs i Trädinventering 15 september i Örebro

Trädinventeringar använts inom en stort antal områden och aktörer. Trots detta är det ytterst få som använder inventeringarna till sin fulla potential och det finns även osäkerhet kring hur olika parametrar, såsom risk, vitalitet och skador ska bedömas.

Denna kurs har två olika delar, den första delen är inspiration där vi går igenom hur förvaltare runt om i världen har använt inventeringar i ett stort antal olika syften. Under den andra delen lägger vi stort fokus på den svenska standarden för trädinventering och hur du som inventerare och förvaltare ska bedöma olika parametrar.

Tider

Kursen pågår mellan 9.00-16.00

Plats

Scandic Grand Örebro, Fabriksgatan 21-23, 702 23 Örebro

Kursledare

Johan Östberg

Kostnad

  • Medlem i Svenska trädföreningen: 3 500 kr. (exkl. moms)
  • Ej medlem i Svenska trädföreningen: 4 000 kr.  (exkl. moms)

 

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 15 augusti. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet

2021-09-15 09:00

Trädinventering 2021 i Örebro

Anmäl dig här

Fabriksgatan 21-23
702 23, Örebro