Svenska Trädföreningen

Träddagarna

Träddagarna

Träddagarna är Svenska Trädföreningens största arrangemang. 

Varje år arrangeras Träddagarna, vilken vanligtvis pågår under två dagar med en dag dedikerad åt internationella talare och en åt svenska talare. Deltagarantalet ligger vanligtvis på runt 350 personer och konferensen finns även ett utställare som visar upp sina produkter.

Träddagarna arrangeras i de tre största städerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) för att vart fjärde år flyttas till en annan plats. Detta innebär att Träddagarna både arrangeras där flest människor bor, men även på andra platser i landet. Strategin gör det även möjligt för er som konferensdeltagare att veta när vi besöker er!

Våra kommande platser är:

2022 Stockholm
2023 Malmö
2024 Ännu ej bestämt
2025 Göteborg
2026 Stockholm
2027 Malmö
2028 Ännu ej bestämt
2029 Göteborg
2030 Stockholm
2031 Malmö
2032 Ännu ej bestämt
2033 Göteborg
2034 Stockholm
2035 Malmö
2036 Ännu ej bestämt
2037 Göteborg
2038 Stockholm
2039 Malmö
2040 Ännu ej bestämt
2041 Göteborg
2042 Stockholm
2043 Malmö