Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Svampkurs

(Mykologikurs)

Svampkurs i Lund 2020 (INSTÄLLD)

Den 25 september

Denna kurs i svampar, eller mykologi som det egentligen heter, syftar till att hjälpa dig som förvaltare, konsult eller arborist att identifiera olika typer av vedlevande svampar. Under kursen kommer vi gå igenom:

  • Svampsystematik
  • Svampidentifiering inkl. rötsvampar
  • Svamputställning
  • Exkursion

Då ett viktigt moment i kursen är att se svampar i deras naturliga miljö kommer vi under kursen gå ut och leta efter olika svampar.

Plats: Sparbanken Skåne Arena, Arenatorget 2-6, 222 28 Lund

Tider: 09.00-16.00

Måltider: Kursen inkluderar för- och eftermiddagsfika och lunch

Kursledare:  Eric Danell, Fil.Dr./PhD

Priser:

  • Medlem av Svenska Trädföreningen 3 500 kr (exkl. moms)
  • Inte medlem av Svenska Trädföreningen 4 000 kr (exkl. moms)

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 25 augusti. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet

Minsta antal deltagare för att kursen ska gå: 11

2020-09-25 09:00

Svampkurs i Lund 2020 (INSTÄLLD)

Anmäl dig här

Arenatorget 2-6
222 28, Lund