Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Svampkurs

(Mykologikurs)

Svampkurs i Helsingborg 2021

Den 30 september

Denna kurs i svampar, eller mykologi som det egentligen heter, syftar till att hjälpa dig som förvaltare, konsult eller arborist att identifiera olika typer av vedlevande svampar. Under kursen kommer vi gå igenom:

  • Svampsystematik
  • Svampidentifiering inkl. rötsvampar
  • Svamputställning
  • Exkursion

Då ett viktigt moment i kursen är att se svampar i deras naturliga miljö kommer vi under kursen gå ut och leta efter olika svampar.

Plats: Radisson Blu Metropol Hotel, Carl Krooks gata 16, SE-252 18 Helsingborg

Tider: 09.00-16.00

Måltider: Kursen inkluderar för- och eftermiddagsfika och lunch

Kursledare:  Eric Danell, Fil.Dr./PhD

Priser:

  • Medlem av Svenska Trädföreningen 3 500 kr (exkl. moms)
  • Inte medlem av Svenska Trädföreningen 4 000 kr (exkl. moms)

Sista datum för avanmälan

Eventuell avanmälan måste ske senast den 30 augusti. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet. Avanmälan måste ske skriftligt till info@tradforeningen.org

2021-09-30 09:00

Svampkurs i Helsingborg 2021

Anmäl dig här

Carl Krooks gata 16
252 18, Helsingborg