Svenska Trädföreningen

SRT och SRS för MRS klättrare

Ergonomisk klättring för erfarna arborister

Vi kommer att titta närmare på nya tekniker som kan vara till hjälp för att minimera belastning på kroppen. Vi går igenom nya produkter som lätt kan komplettera en befintlig utrustning och vanliga fallgropar och lösningar vid användning av nya system.