Svenska Trädföreningen

Skydd av träd och ståndortsförbättring

Skydd av träd och ståndortsförbättring

Träd är en av de viktigaste gröna resurserna i våra städer och det är därför viktigt att dessa kan skyddas och vårdas på bästa sätt. En trädvårdande insats på etablerade träd är ståndortsförbättring som gör att träden blir friskare, grönare och får en fylligare kronvolym

I denna kurs får du som deltagare en fördjupad kunskap i hur du kan skydda träd vid byggnation och hur ståndortsförbättringar kan användas, både vid skyddsprocessen och som ett sätt att förlänga trädens livslängd.

Kursledare

Örjan Stål, från VIÖS AB.

Kostnad

  • Medlem i Svenska trädföreningen: 3 500 kr. (exkl. moms)
  • Ej medlem i Svenska trädföreningen: 4 000 kr.  (exkl. moms)

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Minsta antal deltagare för att kursen ska gå: 8