Svenska Trädföreningen

Skötsel av skyddsvärda träd

Skötsel av skyddsvärda träd

Kursen Skötsel av särskilt skyddsvärda träd – avancerad nivå

Denna kurs är en del av VETcert-utbildningen om Skötsel av skyddsvärda träd – avancerad nivå.
Kursinnehållet omfattar ämnen som:

  • Trädens åldrande
  • Rötter
  • Skötsel av de skyddsvärda träden
  • Marken runt träden
  • Svamp
  • Hålbildning

Denna kurs kan vara en del i din utbildning för att kunna gå vidare till VETcert certifiering.  Om du har gått VETree tredagarskurs, så behöver man inte gå denna kursen också.
Tidigare kunskap som är rekommenderade:-
grundläggande trädbiologi och den grundläggande endagars VETree kurs eller motsvarande.