Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Second European i-Tree Conference

Den 2 oktober anordnas den andra Europeiska konferensen om ekosystemprogrammet i-Tree. i-Tree har använts runt om i världen för att räkna ut värdet för träds ekosystemtjänster (exempelvis dagvattenreduktion, rening av luft och lagring av koldioxid) och hur mycket detta är värt i kronor och ören. i-Tree kan nu användas i hela Europa och alla uträkningar baseras på lokal data!

Som exempel kan nämnas att New York City fick finansiering att plantera 1 miljon träd tack vare i-Tree och att det hjälpt många andra trädförvaltare att hitta argument för trädplanteringar och trädskötsel. Mer information om i-Tree finns på i-Trees hemsida: www.itreetools.org

Anmäl dig här!

Konferensen riktar sig till alla som är intresserade av ekosystemtjänster, träds ekonomiska bidrag eller vill ha ytterligare argument för trädplanteringar.

Anmälan görs via följande länk: https://goo.gl/forms/0ox4tM4KVT2XdsQ13

2019-10-02 08:45

Second European i-Tree Conference

Anmäl dig här

Östergatan 7B
21125,