Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

SAF – ETW-certifiering

ETW-certifieringen är ett teoretiskt och praktiskt test av tidigare insamlad kunskap. På SAFs och EACs hemsidor hittar du mer information om vad du ska kunna och hur du kan förbereda dig. Där kan du även hitta information om lämplig litteratur för instudering.
http://www.eac-arboriculture.com/etw-intro.aspx

Certifieringen hålls över en dag så det finns enbart ett begränsat antal platser.

Anmälningsformulär till Sveriges arboristförbunds ETW certifiering i Stockholm 2021-09-04. (Samma formulär för full certifiering och re-takes).

Innan du fyller i formuläret se till att ha följande till hands:
– Minst 1 års erfarenhet inom trädvård.
– Bevis på genomgången HLR-utbildning (Hjärt- och Lungräddning). Max 3 år gammalt.
– Bevis på utbildning i nedtagning av nödställd.
– Bevis på motorsågsutbildning (AB).

2021-09-04

SAF – ETW-certifiering

Anmäl dig här


,