Svenska Trädföreningen

Beskärningsstandarden

Praktisk användning av beskärningsstandarden

Praktisk användning av beskärningsstandarden

En kurs för dig som arbetar i offertskedet på företag som tillhandahåller beskärningstjänster.

Kursinnehåll

De beskärningsstandarder som togs fram 2020 är bland annat till för att få ett mer konsekvent språkbruk och gemensam förståelse för olika typer av åtgärder.

Denna kurs är till för att visa hur man enkelt kan arbeta enligt standarden i mindre projekt och mot privatpersoner som kunder.

Målet med kursen är att deltagarna ska kunna använda standarden som ett stöd och referens i sitt arbete.

De officiella namnen på standarderna är SS 990001-1:2020 Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 1: Krav på beställare

och

SS 990001-2:2020 Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 2: Krav på utförare