Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

i-Tree Workshop

i-Tree workshop den 3 oktober i Malmö!

Den 3 oktober anordnas en workshop där du får lära dig hur ekosystemprogrammet i-Tree fungerar. Vi kommer att gå igenom hur programmet fungerar, hur du lägger upp ett i-Tree projekt och såklart hur du samlar in den viktiga datan!

Anmäl dig här!

i-Tree har använts runt om i världen för att räkna ut värdet för träds ekosystemtjänster (exempelvis dagvattenreduktion, rening av luft och lagring av koldioxid) och hur mycket detta är värt i kronor och ören. i-Tree kan nu användas i hela Europa och alla uträkningar baseras på lokal data! Mer information om i-Tree finns på i-Trees hemsida: www.itreetools.org

Som exempel kan nämnas att New York City fick finansiering att plantera 1 miljon träd tack vare i-Tree och att det hjälpt många andra trädförvaltare att hitta argument för trädplanteringar och trädskötsel.

Workshopen riktar sig till alla som är intresserade av ekosystemtjänster, träds ekonomiska bidrag eller vill ha ytterligare argument för trädplanteringar.

Anmälan görs via följande länk: https://goo.gl/forms/0ox4tM4KVT2XdsQ13

2019-10-03 09:00

i-Tree Workshop

Anmäl dig här

Östergatan 7B
211 25, Malmö