Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Hvilan – Sista ansökningsdag för European Tree Technician

Hvilan Utbildning utbildar Konsulterande arborist - European Tree Technician. Utbildningen vänder sig enbart till redan etablerade arborister som har ETW-certifikat, och som arbetat i yrket i minst tre år. Syftet med utbildningen är att ge arboristen kunskaper för att klara nästa steg i karriären, nämligen ETT-certifikat (European Tree Technician). Detta certifikat motsvaras av ISA Master arborist. I Nederländerna och Tyskland finns över 800 arborister med ETT och antalet växer stadigt, medan det i Sverige fram till 2019 inte funnits någon möjlighet till utbildning eller certifiering. Sök redan idag, sista ansökningsdag är den 27 juli. För mer information och ansökan besök: http://www.hvilanutbildning.se/utbildningar/konsulterande-arborist-european-tree-technician

2019-06-27

Hvilan – Sista ansökningsdag för European Tree Technician

Kabbarpsvägen 126
232 52, Åkarp