Svenska Trädföreningen

Grundläggande markkunskap

Grundläggande markkunskap

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig de grundläggande principerna för en fungerande växtbädd. Kursen innehåller bland annat jordartslära, vatten och lufthållande förmåga, genomsläpplighet etc. Kursen blandar föreläsningar med praktiska övningar såsom att läsa av en kornkurva, räkna ut vattenmagasin mm

Grundläggande markkunskap i tiden

Här ser du alla passerade evenemang genom åren