Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Grundläggande besiktning

Grundläggande besiktning 2021 – Stockholm

Grundläggande besiktning 28-29 september i Stockholm

Kursen grundläggande besiktning är en kurs som riktar sig till alla som vill lära sig grunderna kring träd och trädvård. Målet med kursen är att, genom okulär besiktning och användning av enklare redskap bedöma trädens vitalitets, skador och risk.

Under kursens två dagar blandas föreläsningar med övningar, både inomhus och utomhus. Som deltagare får du även tips på hur du kan fördjupa dig inom området besiktning av träd.

Mer information om kursen finns här!

Tider:

  • Dag 1. 9-17
  • Dag 2. 8.30-16

 

Plats: Skansen, Djurgårdsslätten 49-51, 115 21 Stockholm.

Gustavianska våningen, belägen i Sollidenhuset högst upp på Skansenberget.

Kursledare

  • Dani Mladoniczky
  • Johan Östberg

Kostnad

  • Medlem i Svenska trädföreningen: 5 000 kr. (exkl. moms)
  • Ej medlem i Svenska trädföreningen: 6 000 kr.  (exkl. moms)

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 28 augusti. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet

2021-09-28 09:00

Grundläggande besiktning 2021 – Stockholm

Anmäl dig här

Djurgårdsslätten 49-51
115 21 , Stockholm