Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Förstahjälpen och HLR för Arborister

Förstahjälpen och HLR för Arborister

Kursen riktar sig till personer som jobbar i exponerad utomhusmiljö där bl.a. skärande verktyg används, samt att klättring kan användas som arbetsmetod.

Kursen är godkänd som del av förkunskapskraven till ETW-certifiering.

Kursens innehåll

• Hjärt-lungräddning (HLR Vuxen)

• Hantering av hjärtstartare

• Luftvägsstopp

• Stabilt sidoläge

• L-(C)ABCDE

• Nackskador

• Brännskador

• Köldskador

• Värmeslag

• Stukningar

• Enklare reponering

• Livshotande blödningar. (Tourniquet, tamponering)

• ”Dead tissue training ”

• Organisering och ledning på skadeplats

• Förebyggande åtgärder

• Olika typer av sjukvårdsutrustning

• Avlägsen skadeplats

• Förflyttning av skadad

• Tillämpade övningsscenarior

Målsättning

Alla deltagare ska kunna

• Identifiera hjärtstopp samt utföra HLR med god kvalité

• Identifiera samt behandla livshotande blödningar med hjälp av torniquet eller hemostatiskt förband

• Ha kännedom om olika typer av sjukvårdsutrustning samt kunna välja de som passar situationen bäst.

• Tamponering på död vävnad

• Rätt prioritering vid skadeplats

• Till stor del fått öva praktiskt och i tillämpade moment.

• Vara motiverade och känna att man har handlingskraft då olycka på arbetsplats inträffar

 

Tider: 8-16

 

Plats: Nordiska Folkhögskolan, Olof Palmes väg 1, 442 31 Kungälv

Kursledare: Jonathan Öhrling

Kostnad

  • Medlem i Svenska trädföreningen: 2 500 kr. (exkl. moms)
  • Ej medlem i Svenska trädföreningen: 3 000 kr.  (exkl. moms)

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 12 juli. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet

2021-08-12 08:00

Förstahjälpen och HLR för Arborister

Anmäl dig här

Olof Palmes väg 1
442 31, Kungälv