Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

ETW-certifiering

Läs om eventet

ETW-certifiering

ETW-certifiering i Lidköping, 16-17 mars

Fler och fler kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och myndighet ställer krav på att du som arborist är certifierad, vanligtvis enligt EAC´s (European Arboricultural Council) ETW-certifiering (European Tree Worker). Genom att certifiera dig enligt ETW bevisar du därmed inte bara att du har de kunskaper som krävs för att arbeta som arborist, utan du får även möjlighet att utföra fler uppdrag och lämna offerter till fler uppdragsgivare.

En certifiering är ingen kurs!

Vad är en certifiering? En certifiering är ett test som utförts av en oberoende part för att säkerställa att personen har den kunskap som krävs för det specifika yrket/verksamheten. ETW-certifieringen är därmed ett prov för att se om du når upp till de krav som satts av EAC, som även satt upp reglerna för vem som får certifiera sig, och Svenska Trädföreningen är den organisation som testar att du når upp till dessa krav.

En certifiering är alltså inget kurstillfälle utan endast ett prov.
Vad krävs för att jag ska få certifiera mig? För att kunna certifiera dig krävs det inte bara att du klarar de teoretiska och praktiska testen utan du måste även ha:
• arbetat ett år som arborist. Vi rekommenderar däremot två års arbetslivserfarenhet då många med kortare ar-betslivserfarenhet ofta misslyckas med certifieringen
• klarat HLR (Hjärt och LungRäddning)
• klarat någon form av räddningskurs
• motorsågskörkort AB.

2019-03-16 07:30

ETW-certifiering

Anmäl dig här

Karlagatan 7
53132, Lidköping.