Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Ekonomisk värdering av träd

Ekonomisk värdering av träd, Örebro

Ekonomisk värdering av träd, 1 oktober i Örebro

Ekonomisk värdering av träd är något som är användbart i många olika hänseenden, exempelvis skydd av träd vid byggnation, skadeståndskrav vid olovlig trädfällning eller för att påvisa trädens värden för politiker och allmänhet.

Att värdera ett träd är något som i teorin kan verka enkelt, men som är betydligt svårare i praktiken. Under denna kurs går vi därför igenom några olika modeller, men med huvudfokus på den svenska modellen, Alnarpsmodellen 2.2. Stort fokus ligger på hur Alnarpsmodellen använts i praktiken och vi går även igenom domen från högsta domstolen, vilken skapat stor osäkerhet kring ekonomisk värdering av träd.

Tider

Kursen pågår mellan 9.00-16.00

Plats

Scandic grand Örebro, Fabriksgatan 21-23, 702 23 Örebro

Kursledare

Johan Östberg

Kostnad

  • Medlem i Svenska trädföreningen: 3 500 kr. (exkl. moms)
  • Ej medlem i Svenska trädföreningen: 4 000 kr.  (exkl. moms)

 

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 1 september. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet

Minsta antal deltagare för att kursen ska gå: 6

2020-10-01 09:00

Ekonomisk värdering av träd, Örebro

Anmäl dig här

Fabriksgatan 21-23
702 23, Örebro