Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Blågröngrå system

Blågröngrå system i Malmö

Blågröngrå system 7 december 2021

Våra städer står inför många utmaningar och frågor kring hur det går att kombinera dagvatten, hårdgjorda ytor och grön infrastruktur är nu högaktuella.

Denna kurs riktar sig därför till alla som arbetar i städer, men speciellt fokus ligger på projektörer, kommuner och entreprenörer.

Kursen har i huvuddrag två delar där den första handlar om att inspirera och informera om världsomspännande projekt gällande blågröngrå system i urban miljö. Under denna presenteras även tips på hur vi kan tänka vid konstruktion av långsiktigt hållbara konstruktioner. Den andra delen handlar om de krav vedartade växtmaterialen måste uppfylla för att fungera tillfredsställande i blågröngrå system och enskilda konstruktioner och ger tips kring växtval och vegetationslösningar

 

Tider

Kursen pågår mellan 9.00-16.00

 

Plats

Scandic Triangeln, Södra Förstadsgatan 41, 211 43 Malmö

 

Kursledare

Kent Fridell, universitetsadjunkt och projekterande landskapsingenjör med inriktning mot blågröngrå system (BGG-system) i urban miljö.

Patrick Bellan, universitetsadjunkt vid SLU Alnarp, med inriktning på vedartat växtmaterial, vegetationsbyggnad och växtteknik.

 

Kostnad

  • Medlem i Svenska trädföreningen: 3 500 kr. (exkl. moms)
  • Ej medlem i Svenska trädföreningen: 4 000 kr.  (exkl. moms)

 

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Eventuell avanmälan måste ske senast den 1 november. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet.

2021-12-07 09:00

Blågröngrå system i Malmö

Anmäl dig här

Södra Förstadsgatan 41
211 43, Malmö