Svenska Trädföreningen

BEUM - Natursten, markbetong och asfalt

BEUM – Natursten, markbetong och asfalt

Föreningen BEUM, Besiktningsmän för utemiljö, där Svenska trädföreningen är en av medlemmarna, ger kursen Natursten, markbetong och asfalt.

Medlemmar i Svenska trädföreningen får 1 000 kr i rabatt på kurskostnaden.

Anmälan sker på http://www.beum.se/kurser/.